Velkommen til KORLIVs medlemsdatabase

 

MEDLEMSKABER:

Herunder kan du tilmelde dig KORLIV- folkekirkens kororganisation.

Hvis du er ansat i en kirke, og det er den der skal stå for betaling af kontingent, afhænger det af hvor mange folkekirkemedlemmer, der er i kirkens sogn i forhold til hvilken sats kirken skal tilmeldes under. På www.sogn.dk under fakta om sognet, finder du hvor mange folkekirkemedlemmer sognet har. 

I 2024 opkræves kontingentet den 15. april og efter følgende 9 satser:

Sats 1: Folkekirkemedlemmer op til 3000: 2065 kr.
Sats 2: Folkekirkemedlemmer fra 3001 til 4000: 2.655 kr.
Sats 3: Folkekirkemedlemmer fra 4001 til 5000: 3.160 kr.
Sats 4: Folkekirkemedlemmer fra 5001 til 6000: 3.415 kr.
Sats 5: Folkekirkemedlemmer fra 6001 til 8000: 3.670 kr.
Sats 6: Folkekirkemedlemmer over 8000: 3.925 kr.

PERSONLIGT MEDLEMSKAB
Sats 7: Et personligt medlemskab er for de korledere, der ikke selv har kor, men som er interesseret i korarbejde, samt for sangere, hvor koret ikke er medlem koster 350 kr. om året.

STUDERENDE OG UNGE UNDER 30
Sats 8: Et personligt medlemskab for studerende og unge under 30 koster 200 kr. om året.

KONTINGENT FOR KOR UDENFOR FOLKEKIRKEN
Sats 9: Kor der ikke er tilknyttet folkekirken betaler kontingentsats 9, som er 2.065 kr. om året. Det kan være korskole, et skolekor, seniorkor, gospelkor og alle andre typer af kor. Alle kor er velkomne som medlemmer.

Øverts til højre kan du kursuskalenderen for KORLIVs kurser. Denne side kan vi først garantere er fuldt opdateret i april 2024.

Du kan læse om alle kurser på  www.korliv.dk. 

 

Opsigelse af medlemskab

Medlemskabet kan opsiges med mindst tre måneders varsel forud for et nyt kalenderår, dvs. senest 30. september mhp. udmeldelse det følgende år. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.